• Stravovanie v školskom roku 2023/2024

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2023/2024, aby prihlásili svoje dieťa (žiaka ZŠ) písomne na tlačive, ak tak ešte neurobili. Vypísanú záväznú prihlášku a žiadosť o dotáciu prosíme odovzdať vedúcej ŠJ. Prihláška a žiadosť budú platiť počas celej školskej dochádzky dieťaťa až do odhlásenia zákonným zástupcom.

      V prípade diétneho stravovania dieťaťa je potrebné vyplniť aj žiadosť o vyplatenie finančnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom z dôvodu diétneho stravovania dieťaťa zverejnenú na stránke mesta v sekcii občan/tlačivá/školská jedáleň a priložiť aj potvrdenie od odborného lekára.

      Pri úhradách za stravu od septembra 2023 prosíme rodičov, aby uvádzali správny variabilný symbol a v poznámke meno dieťaťa, triedu a obdobie, za ktoré platia.

      Rodičia, ktorí požiadali o dotáciu na stravu hradia stravné žiakom 1. aj 2. st.:

        - 1. splátka  - 50 € za obdobie september až január,

       -  2. splátka  - 50 € za obdobie február až jún.           

      Rodičia, ktorí nepožiadali o dotáciu na stravu hradia obedy -  1. st. - 52 €/ mesiac,

                                                                                                     -  2.st. -  56 €/mesiac.

      Odhlasovanie z obedov je možné deň vopred do 14:00 (v pondelok je možné dieťa odhlásiť do 8:00).

      V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na vedúcu školskej jedálne Mgr. Ľubomíra Wágnerová, tel. 0908 789 534, email. jedalen@svatyjur.sk

      Viac informácií k obedom zadarmo https://www.svatyjur.sk/novinka/46564/informacie-o-poskytovani-dotacie-na-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata-od-1-5-2023-ktore-navstevuju-posledny-rocnik-materskej-skoly-alebo-zs

     • 3. miesto v hodnotení škôl

     • Ziskom tretieho miesta v hodnotení škôl na Slovensku INEKO za šk.rok 2021/2022, sme získali kompletnú medailovú zbierku. Za posledných 5 rokov máme 1 zlato, 2 x striebro a teraz aj bronz. Perfektný výsledok práce všetkých učiteľov, asistentiek, vychovávateliek, žiakov a zamestnancov školy. Ďakujeme.

       

     • Testovanie 9 šk.rok 2022/2023

     •  

      testovanie 9

      Matematika                ZŠ Sv.Jur   69,5%     priemer SR     55,1%       rozdiel   +14,4

      Slovenský jazyk         ZŠ Sv.Jur   72,1%     priemer   SR     58,7%     rozdiel   +13,4

     • Oznam

     • Darovali sme fotovoltiku škole v Svätom Jure

      ZSE pomáha   Miroslav Bištuť   25. august 2021

      Zelené témy sa otvárajú stále častejšie, realizuje sa oveľa viac projektov, pozitívne vplývajúcich na životné prostredie, avšak naša príroda potrebuje intenzívnejšiu pomoc. Aj od firiem. Naša spoločnosť sa preto rozhodla časť finančných prostriedkov zo služby Zelená elektrina vrátiť do regiónov - mestám, obciam, komunitám. Prvým pilotným projektom pripravovaného dlhodobého programu ZSE je inštalácia fotovoltických panelov na budovu Základnej školy v Svätom Jure. Ako prebiehala inštalácia vo vinohradníckom meste, ktorého stovky domácností využívajú Zelenú elektrinu, sa dozviete vo videu.

      https://youtu.be/PQhlDIhKaMg

       

       

    • Povedali o nás...
     • Povedali o nás...

     • Róbert Bereš kondičný tréner hokejovej reprezentácie: "Dnes som opäť raz pristál na zemi a pochopil, kde sú naozaj nadšení športovci, fanatici a zanietení ľudia pre športujúce deti. Obyčajní telocvikári s chuťou pracovať pre deti, niečo pre ne vybudovať a motivovať ich do športových aktivít. O výške honorárov a koľko by si za túto prácu zaslúžili sa vyjadrovať radšej nebudem. Športový deň na Základnej škole vo Svätom Jure bol pre nás veľkým zážitkom. Okrem športových výkonov na atletickom tartane, postavenom vedľa školskej športovej haly a novovznikajúcom hokejovom ihrisku, neuveriteľný záujem o našich športovcov, pripravené športové denníčky, kartičky na podpis. Veľká oduševnená práca učiteľov, riaditeľa školy, primátora mesta, Mareka Porvazníka a mnohých ďalších, ktorí zo školy urobili skutočný športový Olymp, je nám inšpiráciou."

    • Rezervácia telocvične
     • Rezervácia telocvične

     • Upozornenie: od 1.9.2023 sa mení cena nájmu telocvične

      dlhodobá rezervácia sa mení na 30.-€/hod.

      rezervácie telocvične začnú po 30.9.2022 , 

      rezervácia počas víkendov sa v zime 2022/23 ruší z dôvodu vysokých ciem energií

      V pracovných dňoch ( pondelok - piatok) od 17,00- do 22,00 je možné prenajať si telocvičňu za 30.-€/hod., polovica telocvične sa prenajíma za 20.-€/hod. V týchto dňoch  uprednostňujeme dlhodobý prenájom na celý školský rok formou zmluvy.

      Rezervačný systém funguje cez aplikáciu  https://zssvjur.isportsystem.sk/ , platba je možná len cez aplikáciu, nie je možná hotovostná platba. 

     • Projekt "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách"

     • Naša škola bola úspešná v projekte "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" , v rámci projektu sme získali učebné pomôcky na predmety fyzika, chémia, biológia a technická výchova v celkovej hodnote 50.000 €. Súčasťou projektu bolo vytvorenie dvoch nových odborných učební, ktoré zabezpečila škola.   

     • Financovanie krúžkov

     • V školskom roku 2022/2023 je poplatok za krúžky 5.-€/na mesiac. Pri dvoch krúžkoch je poplatok 6-€/na mesiac. V prípade, že žiak má zaplatené 2 krúžky, môže si vybrať tretí krúžok zdarma. Zmena nastáva u žiakov navštevujúcich ŠKD, ktorí platia za krúžky rovnako ako ostatní žiaci.

       

                                                                                              

     • Konzultácie s vyučujúcimi

     • Dovoľujeme si požiadať rodičov, aby si konzultácie s vyučujúcimi dohodli vopred a  na čas po skončení vyučovania (13,30).

      V čase od 7,45 - 13,30 sa Vám učitelia nebudú môcť dostatočne venovať, kedže v tom čase majú vyučovanie, dozory a prípravu na hodiny.  Veríme, že toto nariadenie  pochopíte, nakoľko v uvedenom čase sa musia venovať Vašim deťom.

      Za porozumenie ďakujeme   

   • Kontakty

    • Základná škola Svätý Jur
    • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
    • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje