• 22.apríl Deň Zeme
     • 22.apríl Deň Zeme

     • Oslávme Deň Zeme starostlivosťou o prírodu okolo nás. Počas tohto týždňa (ale nielen teraz) máte možnosť pomôcť Zemi aj vy. Zapojte sa do celosvetovej výzvy pod sloganom - "Obnovím našu Zem, preto v okolí upracem!". Všetci potrebujeme zdravú Zem - pre život, zdravie, prežitie aj šťastie. Spoločne sa pokúsme Obnoviť našu Zem!

    • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ
     • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

     • Riaditeľstvo Základnej školy vo Svätom Jure oznamuje, že Zápis žiakov do 1. ročníka prebiehal do 20. apríla len elektronickou formou prostredníctvom elektronickej prihlášky. Zoznam školských potrieb, ktoré bude Vaše dieťa v 1. ročníku potrebovať, zverejníme v júni na našej www stránke.

     • 1.miesto v hodnotení škôl SR

     • V najnovšom rebríčku škôl Slovenska sme  získali 1.miesto.

      Obrovská vďaka patrí  všetkým učiteľom, zamestnancom a žiakom školy. 

      www.skoly.ineko.sk

      Najnovšie poradie bolo zverejnené 23.12.2020, nádherný Vianočný darček 

       

    • Prezenčná forma vyučovania
     • Prezenčná forma vyučovania

     • V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR z 12.4.2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka . Podmienkou je negatívny test žiaka a aspoň 1 zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 dní  a Čestné vyhlásenie aspoň 1 zákonného zástupcu žiaka. 

      V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR z 8.4.2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 obnovujeme školské vyučovanie na 1. stupni pre všetkých žiakov . Podmienkou je negatívny test nie starší ako 7 dní  a Čestné vyhlásenie aspoň 1 zákonného zástupcu žiaka. Žiaci 5. - 7. ročníka pokračujú v dištančnej forme vyučovania.


     • Manuál pre ZŠ počas pandémie COVID-19

     • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá aj potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      V prípade pobytu žiaka v zahraničí, po jeho návrate odporúčame ho ponechať 5 dní v domácej karanténe.

      Žiak je povinný mať dve ochranné rúška a hygienické vreckovky. Všetky ostatné dezinfekčné, hygienické a meracie pomôcky má škola zabezpečené.

      Po vstupe do budovy školy a ŠKD je nariadená povinná dezinfekcia rúk. Stojany na dezinfekciu sú umiestnené v každom vchode do školy a na každom poschodí.

      Doporučujeme rodičom zmerať ráno teplotu svojim deťom. Teplotu bude merať pri vstupe do budovy ZŠ a ŠKD termodisplej. Pri indikácii zvýšenej teploty sa prevedie kontrola teplomerom a pri teplote 37,2 oC  dieťa odchádza domov v sprievode rodiča.

    • Povedali o nás...
     • Povedali o nás...

     • Róbert Bereš kondičný tréner hokejovej reprezentácie: "Dnes som opäť raz pristál na zemi a pochopil, kde sú naozaj nadšení športovci, fanatici a zanietení ľudia pre športujúce deti. Obyčajní telocvikári s chuťou pracovať pre deti, niečo pre ne vybudovať a motivovať ich do športových aktivít. O výške honorárov a koľko by si za túto prácu zaslúžili sa vyjadrovať radšej nebudem. Športový deň na Základnej škole vo Svätom Jure bol pre nás veľkým zážitkom. Okrem športových výkonov na atletickom tartane, postavenom vedľa školskej športovej haly a novovznikajúcom hokejovom ihrisku, neuveriteľný záujem o našich športovcov, pripravené športové denníčky, kartičky na podpis. Veľká oduševnená práca učiteľov, riaditeľa školy, primátora mesta, Mareka Porvazníka a mnohých ďalších, ktorí zo školy urobili skutočný športový Olymp, je nám inšpiráciou."

     • Výsledky Testovania 9 v šk. roku 2018/2019

     • Matematika:                      SR... 63,1%,                      ZŠ Sv.Jur... 78,1%    rozdiel   +15,0      percentil... 91,5

      Slovenský jazyk:               SR... 62,3%,                      ZŠ Sv.Jur... 73,7%    rozdiel   +11,4      percentil... 89,7

      Znovu vynikajúci výsledok. 

      Gratulujeme učiteľom a žiakom!

    • Rezervácia telocvične
     • Rezervácia telocvične

     • Upozornenie: od 1.9.2020 sa mení cena nájmu telocvične

      dlhodobá rezervácia sa mení na 20.-€/hod.

      rezervácie telocvične začnú po 30.9.2020 , v prípade že bude priaznivá epidemiologická situácia

       sobota - nedeľa od 15,00-19,00 , cena sa mení na 25.-€  

      rezerváciu na víkend Vás žiadame realizovať najneskôr v piatok do 17,00

      V pracovných dňoch ( pondelok - piatok) od 17,00- do 22,00 je možné prenajať si telocvičňu za 20.-€/hod., polovica telocvične sa prenajíma za 10.-€/hod. V týchto dňoch  uprednostňujeme dlhodobý prenájom na celý školský rok formou zmluvy.

      Rezervačný systém funguje cez aplikáciu  https://zssvjur.isportsystem.sk/ , platba je možná len cez aplikáciu, nie je možná hotovostná platba. 

     • Projekt "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách"

     • Naša škola bola úspešná v projekte "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" , v rámci projektu sme získali učebné pomôcky na predmety fyzika, chémia, biológia a technická výchova v celkovej hodnote 50.000 €. Súčasťou projektu bolo vytvorenie dvoch nových odborných učební, ktoré zabezpečila škola.   

     • Výsledky Testovania 5 v šk. roku 2017/2018

     • Matematika::                   SR ..64,7%,                          ZŠ Sv.Jur..79,4%          rozdiel +14,7

      Slovenský jazyk:        SR...62,8%,                  ZŠ Sv.Jur..71,6%          rozdiel +8,8

       

      Gratulujeme učiteľom a žiakom!

     • Financovanie krúžkov

     • V školskom roku 2017/2018 je poplatok za krúžky 3.-€/na mesiac. Pri dvoch krúžkoch je poplatok 6-€/na mesiac. V prípade, že žiak má zaplatené 2 krúžky, môže si vybrať tretí krúžok zdarma. Zmena nastáva u žiakov navštevujúcich ŠKD, ktorí platia za krúžky rovnako ako ostatní žiaci.

       

                                                                                              

     • Konzultácie s vyučujúcimi

     • Dovoľujeme si požiadať rodičov, aby si konzultácie s vyučujúcimi dohodli vopred a  na čas po skončení vyučovania (13,30).

      V čase od 7,45 - 13,30 sa Vám učitelia nebudú môcť dostatočne venovať, kedže v tom čase majú vyučovanie, dozory a prípravu na hodiny.  Veríme, že toto nariadenie  pochopíte, nakoľko v uvedenom čase sa musia venovať Vašim deťom.

      Za porozumenie ďakujeme   

   • Kontakty

    • Základná škola Svätý Jur
    • zssvjur@gmail.com
    • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
    • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje