Základná škola Svätý Jur

 

Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk 1. roč.
Anglický jazyk 1. roč.
Anglický jazyk 1. roč.
Anglický jazyk 2. roč.
Anglický jazyk 2.roč.
Atletika 1. roč.
Bedminton
Cvičenia z Ma pre 8. ročník
Čitateľský krúžok
Dobrovoľní hasiči
Folklórny krúžok
Futbalový krúžok ŠK Svätý Jur
Loptové hry pre 4. roč.
Nebojme sa nemčiny
Príprava na T9 z Ma
Príprava na T9 z Ma
Príprava na T9 zo Sj
Príprava na T9 zo Sj
Prírodovedný krúžok
Školská knižnica pre 1. stupeň
Školská knižnica pre 2. stupeň
Tvorivé ruky
Varenie, pečenie 3. ročník
Varenie, pečenie 4. ročník
Vybíjaná
Zdravotnícky krúžok

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2018