• Projekt "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách"

     • Naša škola bola úspešná v projekte "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" , v rámci projektu sme získali učebné pomôcky na predmety fyzika, chémia, biológia a technická výchova v celkovej hodnote 50.000 €. Súčasťou projektu bolo vytvorenie dvoch nových odborných učební, ktoré zabezpečila škola.   

   • Kontakty

    • Základná škola Svätý Jur
    • zssvjur@gmail.com
    • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
    • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje