• Školská knižnica

     ZŠ Svätý Jur, Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur

     šk. r. 2021/2022

      

      

     Výpožičné dni a hodiny

      

      štvrtok: 13:30 – 14:15 (I. stupeň, p. uč. J. Szegényi)

      streda: 7:45 – 7:55, 14:00 - 14:35 (II. stupeň, p. uč. M. Vargová)

      

     Knižničný a výpožičný poriadok

            1. Vstup do knižnice iba v prezuvkách.

           2. Zákaz jedenia a pitia.

           3.Tašky si pred vstupom do knižnice odlož.

           4. Správaj sa slušne, nevyrušuj iných.

           5. Na každej návšteve sa vypožičiava jedna kniha.

           6. Výpožičná doba je dva týždne.

           7. Knihy treba vrátiť nepoškodené, čisté, nepopísané.

           8. Ak knihu poškodíš, stratíš, kúpiš novú.

           9. Knižnica sa využíva i ako čitáreň s možnosťou prípravy referátov, 

              rôznych projektov i domácich úloh .

           10. Knižnica slúži na besedy o knihách, rôzne súťaže. Kto prečíta  najviac           kníh  a porozpráva o nich, bude odmenený. 

         

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje