• Nadpis

    • Na základe ustanovenia § 155m ods. 8 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďuje Základná škola Svätý Jur na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

      

     Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

     Základná škola Svätý Jur

     Kollárova 2

     900 21 Svätý Jur

      

     IČO: 35602244
     DIČ: 2020686393
     Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

      

     tel.: +421 0244971529
     e-mail: zssvjr@gmail.gom
     Internetová adresa URL: http://zssvjur.edupage.org/

      

     Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.

      

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje