Základná škola Svätý Jur

 

Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
Foto 1.A 1.A
Foto 1.B 1.B
Foto 2.A 2.A Mgr. Ivana Gáboríková
Foto 2.B 2.B
Foto 3.A 3.A
Foto 3.B 3.B
Foto 4.A 4.A Mgr. Viera Baránková
Foto 4.B 4.B Mgr. Lenka Fekete
Foto 5.A 5.A
Foto 5.B 5.B
Foto 6.A 6.A Mgr. Hana Hlinková
Foto 6.B 6.B
Foto 7.A 7.A
Foto 7.B 7.B
  8. B 8. B
Foto 8.A 8.A
Foto 9.A 9.A
Foto 9.B 9.B
Foto Cvičný byt Cvb
Foto Enviromentálna učebňa Env
Foto Jazykové laboratórium JL
Foto Knižnica Kn
Foto Posilňovňa Ps
Foto Školský klub detí ŠKD
Foto Telocvičňa Tv
Foto Učebňa fyziky a chémie UFCH
Foto Učebňa informatiky 1 UI1
Foto Učebňa informatiky 2 UI2
Foto Učebňa v prírode Alt

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.11.2018