• Dotácia na stravu
     • Dotácia na stravu

      Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že v prípade záujmu o poskytnutie dotácie na stravu na Vaše dieťa od 1.5.2023 je nutné, aby rodič podal riadne vypísanú a podpísanú Žiadosť o finančnú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zverejnenú na stránke mesta www.svatyjur.sk – občan – tlačivá – školská jedáleň – žiadosť o dotáciu k obedom a to do 21. 4. 2023. Žiadosť prosíme doručiť triednemu učiteľovi alebo priamo vedúcej školskej jedálne.

    • Zápis do 1. roč.
     • Zápis do 1. roč.

      Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že 18. a 19. apríla v čase od 14:00 do 17:00 h sa v budove ZŠ uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka. Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli kópiu rodného listu dieťaťa a vyplnenú, oboma rodičmi podpísanú prihlášku, ktorú nájdete vľavo na hornej lište pod názvom "Elektronická prihláška". Ak rodičia zvažujú "odklad povinnej šk. dochádzky" a ich dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní, uvedú túto skutočnosť do "Poznámky" a vyplnenú oboma rodičmi podpísanú prihlášku prinesú do školy.

     • 3. miesto v hodnotení škôl

      Ziskom tretieho miesta v hodnotení škôl na Slovensku INEKO za šk.rok 2021/2022, sme získali kompletnú medailovú zbierku. Za posledných 5 rokov máme 1 zlato, 2 x striebro a teraz aj bronz. Perfektný výsledok práce všetkých učiteľov, asistentiek, vychovávateliek, žiakov a zamestnancov školy. Ďakujeme.

    • Zmena výšky stravného
     • Zmena výšky stravného

      Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, že od 1. januára 2023 sa mení výška stravného nasledovne:

      1. stupeň: cena obeda sa zvyšuje na 1,70 € ; mesačná platba = 44 €

      2. stupeň: cena obeda sa zvyšuje na 1,90 € ; mesačná platba = 48 €

      Finančné náklady na réžiu vo výške 10 € na mesiac sa nemenia, sú zahrnuté v mesačnom preddavku.

     • Oznam

      Darovali sme fotovoltiku škole v Svätom Jure

      ZSE pomáha Miroslav Bištuť 25. august 2021

      Zelené témy sa otvárajú stále častejšie, realizuje sa oveľa viac projektov, pozitívne vplývajúcich na životné prostredie, avšak naša príroda potrebuje intenzívnejšiu pomoc. Aj od firiem. Naša spoločnosť sa preto rozhodla časť finančných prostriedkov zo služby Zelená elektrina vrátiť do regiónov - mestám, obciam, komunitám. Prvým pilotným projektom pripravovaného dlhodobého programu ZSE je inštalácia fotovoltických panelov na budovu Základnej školy v Svätom Jure. Ako prebiehala inštalácia vo vinohradníckom meste, ktorého stovky domácností využívajú Zelenú elektrinu, sa dozviete vo videu.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 1. 4. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • zssvjur@gmail.com
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje