• Školský rok 2021/2022

    •   

     Školská psychologička

      

     Mgr. Martina Wäldl

      

     E-mail:  mata.waldl@gmail.com 

      

     Konzultačné hodiny:  pondelok od 8:00 do 15:30 

                                          streda  od 8:00 do 13:30 (stretnutie je potrebné dohodnúť si vopred)

                                                

      

     Čo školská psychologička robí?

     Pomáha žiakom riešiť:

     ·         vzdelávacie problémy - nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia, študijné návyky, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšania, poruchy učenia, integrácia žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími problémami (spolu so školským špeciálnou pedagogičkou/výchovnou poradkyňou), orientáciu pri voľbe strednej školy a voľbe povolania

     ·         osobné problémy  - adaptačné problémy pri nástupe do školy, nezačlenenosť v triede, konflikty so spolužiakmi a priateľmi, šikanovanie, vzťahy s rodičmi, psychické problémy pri zdravotných ťažkostiach, neprimerané sebavedomie, komunikačné ťažkosti, úzkosti a depresie. V prípade potreby po konzultácii s rodičmi navrhuje systematickú psychoterapiu alebo odporučí k inému odborníkovi.

     Pomáha učiteľom riešiť:

     ·         vo vzťahu k študentom - porozumieť ich problémom v škole, vybrať vhodný osobný a hodnotiaci prístup, identifikovať žiakov s poruchami učenia, nadaných žiakov, poznať študijné možnosti a iné

     ·         vo vzťahu k metódam vzdelávania – pomáha inovovať metódy vzdelávania, navrhuje výchovné metódy pri nízkej spolupráci žiaka a učiteľa

     ·         prevencia alebo redukcia syndrómu vyhorenia

     Pomáha rodičom riešiť:

     ·         poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch detí

     ·         pri podozrení na deficity v akejkoľvek oblasti robí predvyšetrenie a konzultuje s rodičom/ odporúča ďalší postup (poradenstvo, diagnostiku, prestup na inú školu, školskú integráciu dieťaťa a iné).

     Pracuje s triedami - workshopy s triedami zamerané na:

     ·         utužovanie kolektívov, podporenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi navzájom ako aj s učiteľom

     ·         rozvíjanie tolerancie a empatie, prevencia šikanovania- vzdelávanie a sebazážitkové aktivity

     ·         príležitosti a riziká internetu, prevencia kyberšikanovania- vzdelávanie a sebazážitkové aktivit

         

     Zásady práce školského psychológa:

     — nestrannosť- nepodlieha tlaku učiteľov a školy - — diskrétnosť- dodržiava zákon o ochrane osobných údajov - — spolupracuje s inými odborníkmi a inštitúciami - — rada vypočuje a poradí

      

     Niekedy len jedna rada nestačí

     V prípade, že máte akékoľvek ťažkosti, ktorých „nie a nie“ sa zbaviť (a ktoré nemusia súvisieť so školou), môžeme spoločne dohodnúť systematickú prácu na zmierňovaní Vašich ťažkostí alebo ťažkostí Vašich detí, Vašich vzájomných vzťahov či problémov v rodine.

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje