• Náš krúžok sa špecializuje novinárčinou. Stretávame sa každý štvrtok buď v knižnici alebo v počítačovej učebni. Dokonca sme sa stretli aj online keď bola dištančná výučba. Vysielame pre vás reportáže a píšeme články do časopisu.

    Celý náš krúžok vedie Mgr. Monika Vargová. Nás novinárov je tu dvanásť.

    Najprv sú tu naši dvaja kameramani a strihači Tomáš Szabo a Eduard Pajdlhauser z 8.C. Natáčajú a strihajú všetky naše reportáže.

    Maxim Druso zo 6.A píše zaujímavé články. Katarína Gabrišová z triedy 6.B spolupracovala vo veľa reportážach. Barbora Jakušová a Eliška Pécsiová zo 7.B často moderujú naše relácie. Tatiana Kmecová zo 6.A moderovala zbierku pre Ukrajinu a napísala o tom aj článok. Terezu Kraskovú ste mohli vidieť v karnevalovej reportáži. Šimon Pajer z 5.B spolu s Danielom Repkom z 6.B účinkovali v reportáži Hravá jeseň. A potom sme tu my Ema Šturmankinová a Lea Stempelová zo 6.A. Nás ste určite videli niektorých reportážach a píšeme pre vás články.

    Ďakujeme za vašu podporu.

                                                               

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje