• Zápis do 1. roč.
     • Zápis do 1. roč.

     • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že 18. a 19. apríla v čase od 14:00 do 17:00 h sa v budove ZŠ uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka. Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli kópiu rodného listu dieťaťa a vyplnenú, oboma rodičmi podpísanú prihlášku, ktorú nájdete vľavo na hornej lište pod názvom  "Elektronická prihláška". Ak rodičia zvažujú "odklad povinnej šk. dochádzky" a ich dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní, uvedú túto skutočnosť do "Poznámky" a vyplnenú oboma rodičmi podpísanú prihlášku prinesú do školy.

   • Kontakty

    • Základná škola Svätý Jur
    • zssvjur@gmail.com
    • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
    • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje