• Zmena výšky stravného
     • Zmena výšky stravného

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, že od 1. januára 2023 sa mení výška stravného nasledovne:

      1. stupeň: cena obeda sa zvyšuje na 1,70 € ; mesačná platba = 44 €

      2. stupeň: cena obeda sa zvyšuje na 1,90 € ; mesačná platba = 48 €

      Finančné náklady na réžiu vo výške 10 € na mesiac sa nemenia, sú zahrnuté v mesačnom preddavku.

   • Kontakty

    • Základná škola Svätý Jur
    • zssvjur@gmail.com
    • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
    • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje