Základná škola Svätý Jur

 

Navigácia

Školská knižnica

ZŠ Svätý Jur, Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur

šk. r. 2018/2019

 

 

Výpožičné dni a hodiny

 

utorok: 13.30 – 14.10 (I. stupeň, p. uč. E. Hranická)

  streda: 13.45 – 14.30 (II. stupeň, p. uč. J. Szegényi)

 

Knižničný a výpožičný poriadok

1.       1. Vstup do knižnice iba v prezuvkách.

2.      2. Zákaz jedenia a pitia.

3.      3.Tašky si pred vstupom do knižnice odlož.

4.      4. Správaj sa slušne, nevyrušuj iných.

5.      5. Na každej návšteve sa vypožičiava jedna kniha.

6.      6. Výpožičná doba je dva týždne.

7.      7. Knihy treba vrátiť nepoškodené, čisté, nepopísané.

8.      8. Ak knihu poškodíš, stratíš, kúpiš novú.

9.      9. Knižnica sa využíva i ako čitáreň s možnosťou prípravy referátov, rôznych                projektov i domácich úloh .

       10. Knižnica slúži na besedy o knihách, rôzne súťaže. Kto prečíta  najviac kníh               a porozpráva o nich, bude odmenený. 

       11. Ak chýba p. učiteľka v utorok, môžu si žiaci I. stupňa požičať knižky vo                   štvrtok. Ak chýba p. uč. vo štvrtok, môžu si žiaci II. stupňa požičať knihy                 v utorok.