• ???

    • Školská knižnica

     ZŠ Svätý Jur, Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur

     šk. r. 2018/2019

      

      

     Výpožičné dni a hodiny

      

     utorok: 13.30 – 14.10 (I. stupeň, p. uč. E. Hranická)

       streda: 13.45 – 14.30 (II. stupeň, p. uč. J. Szegényi)

      

     Knižničný a výpožičný poriadok

     1.       1. Vstup do knižnice iba v prezuvkách.

     2.      2. Zákaz jedenia a pitia.

     3.      3.Tašky si pred vstupom do knižnice odlož.

     4.      4. Správaj sa slušne, nevyrušuj iných.

     5.      5. Na každej návšteve sa vypožičiava jedna kniha.

     6.      6. Výpožičná doba je dva týždne.

     7.      7. Knihy treba vrátiť nepoškodené, čisté, nepopísané.

     8.      8. Ak knihu poškodíš, stratíš, kúpiš novú.

     9.      9. Knižnica sa využíva i ako čitáreň s možnosťou prípravy referátov, rôznych                projektov i domácich úloh .

            10. Knižnica slúži na besedy o knihách, rôzne súťaže. Kto prečíta  najviac kníh               a porozpráva o nich, bude odmenený. 

            11. Ak chýba p. učiteľka v utorok, môžu si žiaci I. stupňa požičať knižky vo                   štvrtok. Ak chýba p. uč. vo štvrtok, môžu si žiaci II. stupňa požičať knihy                 v utorok.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola Svätý Jur
   • zssvjur@gmail.com
   • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
   • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje