Základná škola Svätý Jur

 

Navigácia

Profil verejného obstarávateľa

Nadpis

Na základe ustanovenia § 155m ods. 8 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriaďuje Základná škola Svätý Jur na svojom webovom sídle „Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Základná škola Svätý Jur

Kollárova 2

900 21 Svätý Jur

 

IČO: 35602244
DIČ: 2020686393
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

 

tel.: +421 0244971529
e-mail: zssvjr@gmail.gom
Internetová adresa URL: http://zssvjur.edupage.org/

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z.