• Zápis do 1. roč.
     • Zápis do 1. roč.

     • Riaditeľstvo ZŠ oznamuje, že 18. a 19. apríla v čase od 14:00 do 17:00 h sa v budove ZŠ uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka. Prosíme rodičov, aby na zápis priniesli kópiu rodného listu dieťaťa a vyplnenú, oboma rodičmi podpísanú prihlášku, ktorú nájdete vľavo na hornej lište pod názvom  "Elektronická prihláška". Ak rodičia zvažujú "odklad povinnej šk. dochádzky" a ich dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní, uvedú túto skutočnosť do "Poznámky" a vyplnenú oboma rodičmi podpísanú prihlášku prinesú do školy.

     • 3. miesto v hodnotení škôl

     • Ziskom tretieho miesta v hodnotení škôl na Slovensku INEKO za šk.rok 2021/2022, sme získali kompletnú medailovú zbierku. Za posledných 5 rokov máme 1 zlato, 2 x striebro a teraz aj bronz. Perfektný výsledok práce všetkých učiteľov, asistentiek, vychovávateliek, žiakov a zamestnancov školy. Ďakujeme.

       

    • Zmena výšky stravného
     • Zmena výšky stravného

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom detí, ktoré sa stravujú v školskej jedálni, že od 1. januára 2023 sa mení výška stravného nasledovne:

      1. stupeň: cena obeda sa zvyšuje na 1,70 € ; mesačná platba = 44 €

      2. stupeň: cena obeda sa zvyšuje na 1,90 € ; mesačná platba = 48 €

      Finančné náklady na réžiu vo výške 10 € na mesiac sa nemenia, sú zahrnuté v mesačnom preddavku.

     • Testovanie 5 a 9 šk.rok 2021/2022

     • testovanie 5

      Matematika                ZŠ Sv.Jur    76,8%     priemer SR     61%         rozdiel   +15,8

      Slovenský jazyk         ZŠ Sv.Jur    81,2%     priemer SR     69,2%      rozdiel   +12 

       

      testovanie 9

      Matematika                ZŠ Sv.Jur   72,8%     priemer SR     53,2%       rozdiel   +19,6

      Slovenský jazyk         ZŠ Sv.Jur   70,2%     priemr   SR     59,12%     rozdiel   +11,6

     • Oznam

     • Darovali sme fotovoltiku škole v Svätom Jure

      ZSE pomáha   Miroslav Bištuť   25. august 2021

      Zelené témy sa otvárajú stále častejšie, realizuje sa oveľa viac projektov, pozitívne vplývajúcich na životné prostredie, avšak naša príroda potrebuje intenzívnejšiu pomoc. Aj od firiem. Naša spoločnosť sa preto rozhodla časť finančných prostriedkov zo služby Zelená elektrina vrátiť do regiónov - mestám, obciam, komunitám. Prvým pilotným projektom pripravovaného dlhodobého programu ZSE je inštalácia fotovoltických panelov na budovu Základnej školy v Svätom Jure. Ako prebiehala inštalácia vo vinohradníckom meste, ktorého stovky domácností využívajú Zelenú elektrinu, sa dozviete vo videu.

      https://youtu.be/PQhlDIhKaMg

       

       

    • Povedali o nás...
     • Povedali o nás...

     • Róbert Bereš kondičný tréner hokejovej reprezentácie: "Dnes som opäť raz pristál na zemi a pochopil, kde sú naozaj nadšení športovci, fanatici a zanietení ľudia pre športujúce deti. Obyčajní telocvikári s chuťou pracovať pre deti, niečo pre ne vybudovať a motivovať ich do športových aktivít. O výške honorárov a koľko by si za túto prácu zaslúžili sa vyjadrovať radšej nebudem. Športový deň na Základnej škole vo Svätom Jure bol pre nás veľkým zážitkom. Okrem športových výkonov na atletickom tartane, postavenom vedľa školskej športovej haly a novovznikajúcom hokejovom ihrisku, neuveriteľný záujem o našich športovcov, pripravené športové denníčky, kartičky na podpis. Veľká oduševnená práca učiteľov, riaditeľa školy, primátora mesta, Mareka Porvazníka a mnohých ďalších, ktorí zo školy urobili skutočný športový Olymp, je nám inšpiráciou."

    • Rezervácia telocvične
     • Rezervácia telocvične

     • Upozornenie: od 1.9.2023 sa mení cena nájmu telocvične

      dlhodobá rezervácia sa mení na 30.-€/hod.

      rezervácie telocvične začnú po 30.9.2022 , 

      rezervácia počas víkendov sa v zime 2022/23 ruší z dôvodu vysokých ciem energií

      V pracovných dňoch ( pondelok - piatok) od 17,00- do 22,00 je možné prenajať si telocvičňu za 30.-€/hod., polovica telocvične sa prenajíma za 20.-€/hod. V týchto dňoch  uprednostňujeme dlhodobý prenájom na celý školský rok formou zmluvy.

      Rezervačný systém funguje cez aplikáciu  https://zssvjur.isportsystem.sk/ , platba je možná len cez aplikáciu, nie je možná hotovostná platba. 

     • Projekt "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách"

     • Naša škola bola úspešná v projekte "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" , v rámci projektu sme získali učebné pomôcky na predmety fyzika, chémia, biológia a technická výchova v celkovej hodnote 50.000 €. Súčasťou projektu bolo vytvorenie dvoch nových odborných učební, ktoré zabezpečila škola.   

     • Financovanie krúžkov

     • V školskom roku 2022/2023 je poplatok za krúžky 5.-€/na mesiac. Pri dvoch krúžkoch je poplatok 6-€/na mesiac. V prípade, že žiak má zaplatené 2 krúžky, môže si vybrať tretí krúžok zdarma. Zmena nastáva u žiakov navštevujúcich ŠKD, ktorí platia za krúžky rovnako ako ostatní žiaci.

       

                                                                                              

     • Konzultácie s vyučujúcimi

     • Dovoľujeme si požiadať rodičov, aby si konzultácie s vyučujúcimi dohodli vopred a  na čas po skončení vyučovania (13,30).

      V čase od 7,45 - 13,30 sa Vám učitelia nebudú môcť dostatočne venovať, kedže v tom čase majú vyučovanie, dozory a prípravu na hodiny.  Veríme, že toto nariadenie  pochopíte, nakoľko v uvedenom čase sa musia venovať Vašim deťom.

      Za porozumenie ďakujeme   

   • Kontakty

    • Základná škola Svätý Jur
    • zssvjur@gmail.com
    • +421 2 44971529, telef. číslo do školskej jedálne: 0908 789 534 jedalen@svatyjur.sk Školský klub detí - tel.č. 0908530732
    • Kollárova 2, 900 21 Svätý Jur Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje